Aplikacje mobilne

Darmowa aplikacja mobilna umożliwia wygodne korzystanie z serwisu Clemens na urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android.

ios app mockup

android app mockup

Wszystkie przedmioty dodawane przez sprzedawców są automatycznie weryfikowane w bazach danych ISP prowadzonych przez MKiDN tj. w Katalogu Strat Wojennych oraz w Krajowym Wykazie Zabytków Skradzionych lub Wywiezionych za Granicę Niezgodnie z Prawem.*

 

Pobierz darmową aplikacje mobilną na iOS:

Pobierz darmową aplikacje mobilną na Android:

 

* Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach naboru nr: POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II „E-administracja i otwarty urząd” Działanie 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

logo MKiDN