Aukcje holenderskie

Dowiedz się najpierw, czym są aukcje holenderskie. Aukcje wyświetlone są w kolejności od najwcześniej kończącej się. Ceny są obniżane o każdej pełnej godzinie aż do złożenia pierwszej oferty zakupu przez uczestnika aukcji lub upłynięcia terminu zakończenia aukcji.

Lista aktywnych aukcji: