Aukcje na żywo

Aukcje na żywo już wkrótce w Clemens!

 

 

Przed przeczytaniem poniższego tekstu należy zapoznać się z terminologią aukcyjną.

 

Aukcje na żywo

Aukcja na żywo (ang. live auction) - zwana też aukcją klasyczną lub tradycyjną, to licytacja w technice aukcji angielskiej, która ma charakter publiczny i odbywa się na sali aukcyjnej. Ten rodzaj aukcji stosowany jest zwyczajowo przy sprzedaży dóbr wartościowych i unikatowych m.in. dzieł sztuki, antyków, numizmatów, obiektów bibliofilskich, obiektów kolekcjonerskich itp. Aukcjom na żywo towarzyszy specyficzna oprawa, obowiązują na nich określone zasady i fachowa terminologia aukcyjna. Aukcja obejmuje zwykle zbiór kilkudziesięciu lub kilkuset obiektów, przy czym każdy obiekt licytowany jest oddzielnie.

Przed aukcją publikowany jest katalog aukcyjny, który zawiera zdjęcia, ceny i opisy wszystkich obiektów oraz regulamin i warunki aukcji. Zazwyczaj licytowane obiekty znajdują się na sali aukcyjnej lub w jej pobliżu, aby obecne osoby mogły się z nimi zapoznać przed aukcją. W niektórych przypadkach licytanci mogą też dokonać oględzin obiektów na wystawie przedaukcyjnej, która jest organizowana w dniach poprzedzających aukcje. Termin rozpoczęcia licytacji na żywo jest ściśle określony, jednak dokładny termin zakończenia aukcji nie jest znany, ponieważ zależy on od przebiegu aukcji.

Na sali aukcyjnej obecni są: aukcjoner, który prowadzi aukcje, pracownicy domu aukcyjnego, którzy pomagają aukcjonerowi w przeprowadzeniu aukcji, licytanci oraz osoby, które nie biorą bezpośredniego udziału w aukcji – stanowiący publiczność. Zdarza się, że osoby zainteresowane, które nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji oddelegowują na aukcję swojego przedstawiciela, który licytuje w ich imieniu lub przed aukcją upoważniają pracownika domu akcyjnego do licytacji w ich imieniu wybranej pozycji do wskazanej kwoty maksymalnej.

Kwota, o którą zwiększa się stawka w licytacji (tzw. „postąpienie”) jest podana w regulaminie aukcji w tabeli postąpień. W tabeli podawana jest kwota postąpienia w ustalonych przedziałach cenowych. Zwykle im wyższy przedział cenowy, tym wyższa jest kwota postąpienia. Do ceny wywoławczej dodawana jest wielkość postąpienia, aż do momentu ustalenia tzw. „ceny młotkowej”. W ten sposób licytowana pozycja trafia do tego licytanta, który złożył najwyższą ofertę cenową, to znaczy taką, na którą brak odpowiedzi ze strony innych licytantów - konkurentów. Cechą tej techniki aukcyjnej jest fakt stopniowego uzyskiwania informacji przez jej uczestników, którzy mogą zmieniać (podnosić) wysokość swoich ofert - mogą przelicytowywać konkurentów.

Licytacja obiektów odbywa się w kolejności podanej w katalogu aukcyjnym. Aukcjoner stoi na mównicy i trzyma w dłoni młotek aukcyjny. Aukcjoner wywołuje dany przedmiot, prezentuje go informując o wysokości ceny wywoławczej, następnie otwiera licytację i zbiera od licytantów oferty, po czym odczytuje wysokość kolejnego postąpienia ceny, zbiera kolejne oferty itd. Oferty docierają do prowadzącego licytacje aukcjonera z różnych źródeł: oferty z sali, oferty telefoniczne, zlecenia korespondencyjne, oferty internetowe lub zlecenia z limitem ceny. Licytanci obecni na sali akcyjnej składają oferty poprzez podniesienie w odpowiednim momencie lizaka aukcyjnego ze swoim numerem aukcyjnym.

Zakończenie licytacji następuje w przypadku jeśli brak jest jakichkolwiek ofert na kolejne wywołane przez aukcjonera postąpienie ceny. Zamknięcie licytacji i sprzedaż zostają poprzedzone trzykrotnym wywołaniem ostatecznej ceny i potwierdzone przez prowadzącego aukcje „przybiciem”, czyli uderzeniem młotka aukcyjnego i ogłoszeniem „sprzedane”. Aukcjoner wskazuje licytanta, który zaoferował najwyższą kwotę, licytant ten staje się nabywcą danego obiektu pod warunkiem, że została osiągnięta tzw. cena minimalna. Tym samym aukcjoner w imieniu organizatora aukcji zawiera w sensie prawnym umowę sprzedaży. W przypadku jeśli nie została osiągnięta cena minimalna lub nie było ofert, aukcjoner mówi „pass” co oznacza, że przedmiot nie został sprzedany na aukcji. Przy regulowaniu płatności do wylicytowanej w aukcji ceny młotkowej doliczana jest oplata organizacyjna (tzw. premium) i ewentualnie inne opłaty wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu.

Aukcje na żywo - licytacja internetowa

Serwis Clemens umożliwia licytacje przez Internet w aukcjach na żywo w czasie rzeczywistym, razem z osobami przebywającymi na sali aukcyjnej. Każdy, kto korzysta z Internetu może śledzić przebieg licytacji na żywo – zarówno oferty z sali aukcyjnej jak i internetowe. Osoby, które zgłosiły się do aukcji i uzyskały akceptację organizatora aukcji mogą brać czynny udział w licytacji, bez względu na to gdzie się fizycznie znajdują. Aukcjoner uwzględnia w procesie licytacji oferty internetowe równorzędnie z ofertami z sali aukcyjnej. Jest to bardzo wygodna forma obsługi tego rodzaju sprzedaży, zarówno dla licytantów, jak i dla organizatora aukcji.

Rejestracja

Aby uzyskać dostęp do możliwości licytacji w aukcjach na żywo, należy zarejestrować się w serwisie Clemens i zalogować się do serwisu. Rejestracja i utrzymanie konta użytkownika są bezpłatne. Aby utworzyć konto użytkownika należy:

  1. Wypełnić poprawnie formularz rejestracyjny.
  2. Potwierdzić rejestrację oraz swój adres e-mail poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego, który wysyłany jest na adres e-mail podany przez użytkownika podczas procesu rejestracji. W przypadku nieotrzymania odpowiedniego maila, należy sprawdzić folder SPAM w swojej skrzynce mailowej.
  3. Po utworzeniu konta, należy zalogować się do serwisu przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Obsługa licytacji możliwa jest po zalogowaniu się do konta użytkownika.

Zgłoszenie do aukcji

Aby zarejestrowany użytkownik serwisu Clemens mógł licytować w aukcji na żywo, musi on najpierw zgłosić się do aukcji. Aby zgłosić się do wybranej aukcji, należy kliknąć przycisk „Zgłoś się do aukcji” znajdujący się pod nazwą aukcji. Można również wykonać tę czynność po otwarciu okna wybranej pozycji. Przycisk ten pojawi się wówczas pod informacją dotyczącą daty rozpoczęcia aukcji. Należy zgłosić się do aukcji możliwe jak najwcześniej przed terminem rozpoczęcia licytacji na żywo. Przed zgłoszeniem użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z regulaminem danej aukcji. W regulaminie znajdują się informacje dotyczące m.in. postąpień ceny w aukcji, wysokości opłaty organizacyjnej (premium), czasu na wykup przedmiotu, czasu w jakim należy odebrać wylicytowany przedmiot lub kwestii związanych z wysyłką. Następnie należy zaakceptować postanowienia regulaminu. Organizator aukcji otrzyma zgłoszenie użytkownika do udziału w aukcji i może to zgłoszenie zaakceptować, bądź poprosić użytkownika o przesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów, celem weryfikacji tożsamości i potwierdzenia wiarygodności danego użytkownika. Po akceptacji organizatora aukcji użytkownik może brać czynny udział w aukcji i przystąpić do licytacji, poprzez składanie ofert lub zleceń licytacji z limitem ceny.

Może się zdarzyć, że organizator aukcji zdecyduje, że podczas aukcji na żywo licytowane będą tylko wybrane pozycje z katalogu aukcyjnego, które cieszyły się zainteresowaniem przed aukcją. Jeśli na danej aukcji licytowane będą tylko wybrane pozycje z katalogu, użytkownik musi zgłosić chęć licytacji danej pozycji klikając przycisk „Zgłoś pozycje do licytacji”.

Limity i oferty

Dzięki serwisowi Clemens można licytować w aukcjach na żywo z dowolnego miejsca na świecie. Jeśli jednak użytkownik z jakiegoś powodu nie jest w stanie na bieżąco śledzić licytacji i w niej uczestniczyć, wówczas z pomocą przychodzi opcja limitu. Limit (ang. absentee bid) - inaczej zlecenie licytacji z limitem ceny - jest to zlecenie przez licytanta automatycznej licytacji danego obiektu na aukcji pod jego nieobecność, obsługiwane w jego imieniu przez system aukcyjny, do wysokości wskazanej kwoty. Limit jest tajny i nie jest ujawniany ani aukcjonerowi ani innym licytantom do momentu rozpoczęcia licytacji na żywo tej pozycji. Limit składa się w oknie wybranej pozycji w miejscu „Złóż limit”. W czasie licytacji ta pozycja jest automatycznie licytowana do wysokości ustalonego limitu. Oznacza to, że w przypadku licytacji system automatycznie będzie licytował albo dopóki wygra licytację, albo do granicy limitu. Nie oznacza to, że limit będzie zawsze wykorzystany do maksimum, ponieważ licytacja może zakończyć się na niższym poziomie cenowym. Ustawione limity można modyfikować do momentu rozpoczęcia licytacji na żywo danej pozycji. Jeżeli pojawią się dwa zlecenia z limitem o tej samej wysokości, wówczas decyduje czas złożenia - wcześniejsze wygrywa. Limit działa nieco podobnie jak oprogramowanie typu „snajper aukcyjny” w przypadku aukcji internetowych.

Wybraną pozycje można również licytować na bieżąco poprzez składanie ofert. Oferta (ang. bid) zwana też podbiciem to formalna i wiążąca propozycja kupna obiektu przez licytanta w trakcie trwania licytacji, poprzez złożenie oferty na wskazaną kwotę będącą kolejnym dopuszczalnym postąpieniem aktualnej ceny licytowanego obiektu. Ofertę składa się poprzez wpisanie kwoty i zatwierdzeniu jej przyciskiem „Licytuj” w oknie wybranej pozycji. Na stronie każdego obiektu pojawia się informacja, ile ofert zostało już złożonych oraz jaka jest cena wywoławcza i aktualna cena pozycji.

Różnica pomiędzy ofertą a limitem polega na tym, że limit można w dowolnej chwili (jednak nie później niż przed rozpoczęciem licytacji danej pozycji) zmieniać lub usunąć. Limit nie podbija ceny przed rozpoczęciem aukcji i pozostaje nieaktywny do momentu rozpoczęcia licytacji na żywo danej pozycji. Oferta działa nieco podobnie jak ma to miejsce na aukcjach internetowych (aukcje online), gdzie każda kolejna oferta podbija aktualną cenę i określa kto w danej chwili wygrywa licytację. W przypadku aukcji na żywo oferty także biorą udział w licytacji na żywo działając na takiej samej zasadzie jak limity. W przypadku złożenia równocześnie limitu i oferty na tę samą pozycję, system aukcyjny Clemens wybierze wyższą kwotę do cyklicznego przelicytowywania innych licytujących.

Prelicytacja

Prelicytacja (ang. pre-auction) to możliwość składania ofert oraz zleceń licytacji z limitem ceny jeszcze przed rozpoczęciem aukcji z aukcjonerem. Aukcje na żywo składają się z dwóch etapów. Pierwszy etap to tzw. prelicytacja, która trwa od momentu publicznego ogłoszenia aukcji (publikacji katalogu aukcyjnego) do momentu rozpoczęcia licytacji na żywo. Drugi etap to licytacja z aukcjonerem odbywająca się na żywo na sali aukcyjnej. Dzięki prelicytacji, licytant nie musi czekać do rozpoczęcia aukcji w konkretnym dniu, i może składać oferty i limity, lub przelicytowywać oferty innych, jeszcze przed właściwą licytacją na żywo. W fazie prelicytacji wyświetla się zegar odliczający czas do rozpoczęcia aukcji na żywo i jest to okres w którym zainteresowane osoby powinny wysłać zgłoszenie do aukcji. Ofert złożonych w prelicytacji nie można odwołać. Prelicytacja przypomina pod pewnymi względami aukcje internetową (aukcje online).

Przebieg licytacji na żywo

Licytacja na żywo rozpoczyna się zgodnie z zegarem aukcji. W przypadku niektórych aukcji dostępna jest transmisja audio lub audio-wideo z sali aukcyjnej. Licytacja obiektów odbywa się w kolejności podanej w katalogu aukcyjnym. Licytacje na żywo ze względu na dużą dynamikę wymagają od licytantów koncentracji uwagi i szybkich reakcji. Z tego powodu w serwisie Clemens dostępna jest specjalna aplikacja zwana „pokojem aukcyjnym” (ang. bidding room), która ułatwia obsługę i śledzenie licytacji na żywo. Licytacje można również prowadzić z poziomu widoku przedmiotu bez wchodzenia do pokoju aukcyjnego. Aby otworzyć aplikację „pokój aukcyjny” należy nacisnąć przycisk „Wejdź na aukcję na żywo”. Po wejściu do pokoju aukcyjnego w centralnym miejscu ekranu znajduje się duże zdjęcie licytowanej aktualnie pozycji wraz z nazwą, numerem katalogowym i opisem oraz ceną wywoławczą i estymacją podaną przez aukcjonera. Poniżej jest podana aktualna cena oraz duży przycisk „Licytuj” z ceną do akceptacji dyktowaną w tym momencie przez aukcjonera. Po lewej stronie ekranu wyświetla się lista kilku następnych pozycji katalogowych w kolejności ich licytacji. Z kolei po prawej stronie ekranu wyświetlają się automatyczne komunikaty systemowe oraz przekazywane przez aukcjonera np. komunikaty o kolejnych podbiciach, komunikaty o konkurencyjnych ofertach, informacje o tym, kto aktualnie wygrywa licytacje, historia licytacji, ostrzeżenie o bliskim zakończeniu licytacji danej pozycji, komunikat o sprzedaniu lub niesprzedaniu pozycji itp.

Gdy przyjdzie kolej na wybraną przez licytanta pozycję na ekranie pojawi się zdjęcie i opis obiektu, a następnie oferty zarówno od licytujących na sali jak i pochodzące z innych źródeł np. oferty lub zlecenia internetowe. Aukcjoner dyktuje kolejne stawki w licytacji, zgodnie z przyjętą dla tej aukcji tabelą postąpień. Klikając przycisk „Licytuj” licytant internetowy akceptuje podaną przez aukcjonera cenę w analogiczny sposób, jak licytant na sali przez podniesienie lizaka aukcyjnego ze swoim numerem aukcyjnym. Aukcjoner uwzględnia w procesie licytacji oferty internetowe równorzędnie z ofertami z sali aukcyjnej. Jeśli oferta licytanta internetowego jest w danym momencie najwyższa, pojawi komunikat w kolorze zielonym z taką informacją. Jeśli licytant zostanie przelicytowany wówczas pojawi się komunikat w kolorze czerwonym informujący o tym fakcie. Licytacja danego obiektu zbliża się do końca wówczas, gdy brak jest jakichkolwiek ofert na kolejne wywołane przez aukcjonera postąpienie ceny. W tej sytuacji do wszystkich licytantów internetowych wysłany zostaje komunikat w formie ostrzeżenia (ang. fair warning) informujący o bliskim zakończeniu licytacji. Komunikat ten informuje, iż w przypadku braku dalszych ofert licytacja obiektu zostanie zakończona i daje wszystkim zainteresowanym licytującym ostatnią możliwość na zwiększenie swojej oferty. Zamknięcie licytacji danego obiektu i sprzedaż zostają poprzedzone trzykrotnym wywołaniem przez aukcjonera ostatecznej ceny i potwierdzone przez niego „przybiciem”, czyli uderzeniem młotka aukcyjnego i ogłoszeniem „sprzedane”. Nabywcą staje się licytant, który zaoferował najwyższą kwotę. Niektóre obiekty mogą mieć ukrytą cenę minimalną. W przypadku, gdy licytacja skończy się poniżej ceny minimalnej, obiekt pozostaje niesprzedany, a informacja o tym pojawi się na ekranie.

W przypadku aukcji dzieł sztuki każde podbicie musi zostać zaakceptowane przez prowadzącego aukcję. Zgłoszenia oczekują, aż aukcjoner przyjmie daną ofertę. Aby uniknąć konfliktów w zgłoszeniach podbić internetowych, w trakcie oczekiwania na akceptację możliwość licytacji jest tymczasowo zablokowana. Gdy po zakończeniu czasu licytacji oferta licytanta internetowego będzie najwyższą ofertą, wówczas na ekranie pojawi się informacja, że wygrał licytacje. W tym trybie licytacji w przypadku równych licytacji takiej samej kwoty przez licytację ręczną oraz automatyczną (wcześniej ustawionym limitem lub ofertą) o pierwszeństwie decyduje kolejka przyjmowanych przez aukcjonera kolejnych podbić zgodnie z zasadą przemienności kolejnych licytujących.

W przypadku aukcji numizmatycznych i bibliofilskich podbicia akceptowane są automatycznie. Może się zdarzyć, że w tym samym czasie ktoś z licytujących na sali także zgłosi podbicie. W takich wypadkach o tym, kto prowadzi w danym momencie licytację, decyduje aukcjoner. Jeśli dom aukcyjny dopuszcza możliwość licytowania połową stawki, poniżej będzie widoczny także przycisk: ”Licytuj ½ stawki”. Daną pozycję można licytować połową stawki tylko jeden raz. W tym trybie licytacji w przypadku równych licytacji takiej samej kwoty, przez licytację ręczną oraz automatyczną (wcześniej ustawionym limitem lub ofertą) pierwszeństwo przyznawane jest licytacji automatycznej.

Płatność

Po wygranej aukcji należy wykupić wylicytowane pozycje w terminie określonym przez regulamin aukcji. W przypadku wygrania licytacji informacje na temat ceny poszczególnych pozycji oraz łącznej kwoty do zapłaty, są dostępne w mailu wysyłanym automatycznie po zakończeniu aukcji oraz w profilu użytkownika, w zakładce „Moje aukcje”. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjną (tzw. premium), zwykle w wysokości od 10% do 20%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto. Przy zakupie niektórych obiektów doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite, czyli prawa twórcy i spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia za sprzedaż oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata ta jest doliczana do sumarycznej kwoty do zapłaty za wylicytowane pozycje. Niektóre pozycje mogą być także obciążone opłatą VAT jeśli znajdują się poza granicami UE. Informacje na temat wszystkich opłat znajdują się zawsze na stronie każdej pozycji.

Odbiór i dostawa

Po wykupieniu obiektu należy go odebrać w terminie określonym przez regulamin aukcji. W razie niewywiązania się z umowy i nieodebraniu dzieła w terminie, dom aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową za przechowywanie obiektu. Odbiór wylicytowanego obiektu następuje w siedzibie domu aukcyjnego po zaksięgowaniu całkowitej wpłaty kwoty wylicytowanej wraz z opłatą aukcyjną. W niektórych przypadkach na życzenie licytanta dom aukcyjny może zlecić wysłanie obiektu pod wskazany adres firmie transportowej. Koszty przesyłki, w tym ubezpieczenia, jest doliczany do całkowitej ceny do zapłaty za wygrane pozycje wraz ze wszystkimi innymi opłatami.