Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO

Weryfikacja sprzedawców

Współpracujemy tylko z wyselekcjonowanymi sprzedawcami, którzy spełniają określone przez nas standardy.

Weryfikacja ofert

Każda oferta jest weryfikowana przez pracownika Clemens lub zewnętrznego eksperta.

Weryfikacja w bazach danych prowadzonych przez MKiDN

Wszystkie przedmioty dodawane przez sprzedawców są weryfikowane w bazach obiektów skradzionych i wywiezionych prowadzonych przez MKiDN.

Formularz zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości

W każdej ofercie dostępny jest formularz zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości przez użytkowników.

Bezpieczeństwo transakcji i płatności

Zapewniamy bezpieczne szyfrowane transakcje płatnicze.

Poufność i ochrona danych osobowych

Zapewniamy poufność oraz ochronę danych osobowych.

 

 

Aspekty bezpieczeństwa w transakcjach internetowych

Brak zaufania w transakcjach internetowych jest jednym z najbardziej istotnych ograniczeń rozwoju handlu internetowego. Rynek sztuki, antyków, dóbr kolekcjonerskich i luksusowych jest obecnie najdynamiczniej zmieniającym się rynkiem kapitałowym na świecie. W obliczu licznych kryzysów na rynkach finansowych i drastycznym spadku zaufania do tradycyjnych form inwestowania, znakiem współczesnych czasów, stał się dynamiczny rozwój obrotów na tych rynkach. Rynki te zyskały miano swoistej szczepionki, przeciwko chorobom rynku finansowego, stąd wzrost popytu zarówno u koneserów, jak i podmiotów poszukujących alternatywnych form zaangażowania kapitału. Dzieła sztuki, antyki, dobra luksusowe, czy kolekcjonerskie mogą być bardzo dobrą lokatą kapitału oraz inwestycją o dużej stopie zwrotu, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że inwestor nabywa obiekty autentyczne, które posiadają realną wartość rynkową.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój handlu internetowego. Kupowanie towarów w Internecie jest bardzo wygodne. Niemniej jednak należy pamiętać, że dokonywanie zakupów dzieł sztuki, antyków, biżuterii, dóbr kolekcjonerskich i dóbr luksusowych za pomocą ogólnie dostępnych i bardzo popularnych w Internecie serwisów aukcyjnych i ogłoszeniowych, charakteryzuje się stosunkowo wysokim stopniem ryzyka, ze względu na możliwość stania się ofiarą oszustwa. Sprzedawcą może być tam praktycznie każdy, a serwisy te na ogół nie weryfikują w dostateczny sposób rzetelności tychże Sprzedawców. Ze względu na brak wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, jaki i również ze względu na bardzo dużą ilość ofert, obiekty zazwyczaj nie są weryfikowane pod kątem autentyczności, pochodzenia, stanu zachowania, realnej wartości itd. Spory odsetek oszukanych osób nie jest świadomy tego faktu, tym samym nieuczciwi Sprzedawcy mogą nadal funkcjonować. Wszystko to podważa zaufanie Klientów do kupowania tego rodzaju przedmiotów w Internecie.

Tego typu towary należy kupować u Sprzedawców, którzy są wyspecjalizowani i posiadają stosowną wiedze oraz duże doświadczenie w handlu, tego rodzaju asortymentem. Zwykle są to uznane galerie sztuki, salony sztuki, domy aukcyjne, antykwariaty, doświadczeni jubilerzy, salony numizmatyczne, specjalistyczne butiki oraz wąsko wyspecjalizowani dealerzy i specjalistyczne sklepy, które przed wystawieniem danego obiektu na sprzedaż, dokonują jego sprawdzenia, poprzez naoczną weryfikacje oraz zasięgnięcie wiedzy u ekspertów, których głównym zadaniem, jest śledzenie proweniencji i weryfikacja atrybucji. Clemens skupia takich właśnie, najlepszych Sprzedawców, którzy spełniają nasze kryteria i określone przez nas standardy. Oprócz prezentacji ofert sprzedaży, Clemens czuwa nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem transakcji sprzedaży oraz zabezpiecza interesy zarówno Kupujących jak i Sprzedawców.

Zasady bezpieczeństwa stosowane w Clemens

Weryfikacja Sprzedawców

Clemens współpracuje tylko z wyselekcjonowanymi Sprzedawcami, którzy spełniają określone przez nas standardy jakościowe i dają rękojmię prawidłowego przebiegu transakcji sprzedaży. Przy doborze Sprzedawców kierujemy się ściśle określonymi kryteriami, które zostały zamieszone na stronie Kryteria uczestnictwa dotyczące Sprzedawców.

Wytyczne dotyczące opisu oferty

Podczas sporządzania opisu oferty, każdy Sprzedawca zobowiązany jest stosować sie do wytycznych dotyczących opisu oferty, zamieszczonych na stronie Zasady tworzenia opisu Oferty.

Wytyczne dotyczące ceny

Podczas ustalania ceny przedmiotu, każdy Sprzedawca zobowiązany jest stosować sie do wytycznych dotyczących ceny, zamieszczonych na stronie Zasady tworzenia opisu Oferty.

Wytyczne dotyczące zdjęć

Podczas fotografowania przedmiotu, każdy Sprzedawca zobowiązany jest stosować się do wymogów dotyczących zdjęć, zamieszczonych na stronie Zasady tworzenia opisu Oferty.

Towary zakazane

Sprzedawcy nie mogą oferować w Serwisie Clemens towarów, które zostały umieszczone na liście Towarów zakazanych.

Weryfikacja ofert

Każda nowo dodana oferta jest weryfikowana przez pracownika Clemens lub zewnętrznego eksperta (tzw. Moderatora), który posiada stosowaną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Moderator zobligowany jest do weryfikacji czy określona oferta jest zgodna z regulaminem, a w szczególności z zasadami tworzenia opisu oferty, oraz czy przedmiot spełnia wytyczne podane w wewnętrznym dokumencie pt. „Program zapewnienia jakości”. Moderator podejmuje decyzje na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia oraz na podstawie informacji podanych przez Sprzedawcę. Moderator posiada również uprawnienia do redagowania (edycji) opisów, zdjęć i parametrów ofert, na zasadach opisanych w regulaminie. Moderator nie ingeruje w merytoryczną treść ofert ani w ceny, ale w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do rzetelności opisu danej oferty, lub zgodności przedmiotu z opisem itp., ma możliwość wstrzymania publikacji danej oferty sprzedaży do momentu wyjaśnienia sprawy. Clemens współpracuje tylko z uznanymi ekspertami w danej dziedzinie, którzy wspierają nas merytorycznie przy weryfikacji i zatwierdzaniu obiektów do publikacji.

Program zapewnienia jakości

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakościowego przedmiotów oferowanych w ramach serwisu Clemens, sporządzony został specjalny wewnętrzny dokument, który zawiera szczegółowy zbiór kryteriów i wytycznych, dotyczący cech jakościowych, estetycznych i asortymentowych Przedmiotów, jakie mogą być dopuszczone do sprzedaży w serwisie Clemens. Każdy Moderator podczas podejmowania decyzji dot. publikacji oferty zobowiązany jest zweryfikować czy dany przedmiot spełnia wszystkie kryteria określone w dokumencie pt. „Program zapewnienia jakości”.

Weryfikacja w bazach danych prowadzonych przez MKiDN

Wszystkie przedmioty dodawane przez sprzedawców są automatycznie weryfikowane w bazach danych prowadzonych przez MKiDN tj. w Katalogu Strat Wojennych oraz w Krajowym Wykazie Zabytków Skradzionych lub Wywiezionych za Granicę Niezgodnie z Prawem.

Sprzedaż prywatna

Sprzedawca podczas dodawania nowej oferty może oznaczyć ją jako tzw. sprzedaż prywatną. W takiej sytuacji następuje ograniczenie dostępu do tej oferty tylko i wyłącznie do użytkowników, którzy wykupili specjalny abonament i w związku z tym posiadają stosowne uprawnienia dostępowe. Oferty w ramach sprzedaży prywatnej znajdują się w oddzielnej i ukrytej części serwisu, która jest zabezpieczona algorytmami szyfrującymi i hasłami, przez co nie jest widoczna w internetowej przestrzeni publicznej. Żaden robot przeglądarek internetowych nie ma możliwości wejścia w tę ściśle chronioną cześć serwisu i indeksowania treści tam się znajdujących. Sprzedawcy mogą więc mieć pewność, że ich oferty sprzedaży prywatnej nie pojawią się w wyszukiwarce Google, ani w innych wyszukiwarkach. Oferty sprzedaży prywatnej podlegają takim samym zasadom weryfikacji jak wszystkie inne oferty.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży prywatnej znajdują się na stronie Private Sales.

Formularz zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości

W ramach zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w serwisie, w każdej ofercie dostępny jest formularz zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości. Formularz ten jest przeznaczony dla Użytkowników, którzy mają uzasadnione podejrzenia, lub posiadają informacje, że dany towar pochodzi z kradzieży lub przestępstwa, narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, znajduje się na liście towarów zakazanych, jest niezgodny z opisem lub w inny sposób narusza regulamin Clemens. Dane osobowe i informacje podawane w tym formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane te nie są udostępniane Sprzedawcy, chyba, że Użytkownik zgłaszający naruszenie, wyrazi pisemną zgodę na udostępnienie tych danych Sprzedawcy. Administrator Clemens w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości może podjąć decyzję o wstrzymaniu publikacji takiej oferty, do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości ze Sprzedawcą.

Bezpieczeństwo aukcji

Aukcje holenderskie stosowane w Clemens są całkowicie bezpieczne. Pomimo tego, że w czasie trwania aukcji holenderskiej cena ulega automatycznemu obniżeniu, to nie ma ryzyka sprzedaży przedmiotu za kwotę, która jest niewspółmierna do jego wartości, ponieważ sprzedawca zawsze określa cenę minimalną czyli najniższą cenę za którą zgadza się sprzedać dany przedmiot. Ponadto aukcje holenderskie są odporne na nieuczciwe praktyki aukcyjne, które mogą być stosowane w przypadku aukcji tradycyjnych.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Aukcje holenderskie.

Bezpieczeństwo transakcji i płatności

Dane użytkowników podczas przeglądania strony clemens.pl są bezpieczne. Gwarancją jest szyfrowane 128-bitowym kluczem połączenie SSL, certyfikowane przez uznaną organizację DigiCert Inc., które zapewnia m.in. poufność transmisji danych. Za każdym razem przeglądarka łączy się przy jego pomocy ze stroną clemens.pl:

  • podczas logowania na swoim koncie lub procesu rejestracji;
  • w trakcie składania zamówienia, licytacji, składania ofert cenowych i podawania swoich danych osobowych;
  • w momencie wybierania opcji płatności online i dokonywania przelewu lub płatności kartą kredytową. Wszystkie te dane są bezpieczne.

W sytuacjach opisanych powyżej (logowanie, składanie zamówienia, płatność itp.) adres www serwisu Clemens w pasku adresu przeglądarki będzie poprzedzony napisem https – literka s oznacza bezpieczne połączenie. Dodatkowo obok adresu pojawi się zielona ikona kłódki.

Bezpieczeństwo danych i treści

Na platformie Clemens używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe są przechowywane na nowoczesnych i zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz kontrole dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Ponadto w celu ochrony treści i utrudnienia bezprawnego kopiowania tekstu, grafiki i zdjęć wprowadziliśmy blokadę menu kontekstowego.

Poufność i ochrona danych osobowych

Wiemy jak ważną kwestią w obrocie dziełami sztuki, antykami, dobrami kolekcjonerskimi, biżuterią i dobrami luksusowymi jest zachowanie poufności, dyskrecji i ochrona danych osobowych Klientów. W naszej działalności mamy na uwadze fakt, iż wielu nabywców tego typu towarów, nie życzy sobie, aby ich dane osobowe, czy też dane na temat zawieranych przez nich transakcji, były w jakiejkolwiek formie upubliczniane czy też przekazywane osobom trzecim. W ramach przyjętej Polityki ochrony prywatności, Clemens nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, ani żadnych informacji o zawartych przez nich transakcjach, bez zgody zainteresowanych Użytkowników. Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach Clemens. Przetwarzanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe Kupującego są przekazywane Sprzedawcy dopiero w momencie zakupu przedmiotu. Przekazujemy tylko i wyłącznie te dane, które są absolutnie niezbędne do sfinalizowania transakcji, a więc imię i nazwisko, e-mail, adres dostawy i telefon, a w przypadku konieczności wystawienia faktury – dane firmy. Transakcje na platformie Clemens prowadzone są w takiej formie, aby nie ujawniać innym Użytkownikom, ani podmiotom trzecim danych, na podstawie których można zidentyfikować nabywcę, jak i Sprzedawcę danego towaru.

Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony prywatności Clemens znajdują się na stronie Polityka prywatności.