Bezpieczeństwo

Priorytetem dla nas jest nawiązanie relacji z Klientem bazujących na pełnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że brak zaufania w transakcjach internetowych jest jednym z najbardziej istotnych ograniczeń rozwoju handlu działami sztuki on-line.

Rynek sztuki jest obecnie najdynamiczniej zmieniającym się rynkiem kapitałowym na świecie. W obliczu licznych kryzysów na rynkach finansowych i drastycznego spadku zaufania do tradycyjnych form inwestowania, znakiem współczesnych czasów stał się dynamiczny rozwój rynku sztuki. Rynek ten zyskał miano szczepionki przeciwko chorobom rynku finansowego, stąd wzrost popytu zarówno koneserów, jak i podmiotów poszukujących alternatywnych form zaangażowania kapitału. Dzieła sztuki, antyki czy przedmioty o charakterze kolekcjonerskim mogą być bardzo dobrą lokatą kapitału oraz inwestycją o dużej stopie zwrotu, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że inwestor nabywa obiekty autentyczne, które posiadają realną wartość rynkową.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój rynku aukcji internetowych. Dokonywanie zakupów poprzez popularne portale aukcyjne i ogłoszeniowe jakkolwiek wygodne charakteryzuje się jednak stosunkowo wysokim stopniem ryzyka (możliwość stania się ofiarą oszustw) ze względu na to, że w serwisach tych w przypadku sprzedaży dzieł sztuki zazwyczaj nikt nie weryfikuje wystawianych tam obiektów pod kątem autentyczności i pochodzenia, a nawet jeżeli taka weryfikacja następuje, to jest ona przeprowadzana pobieżnie, tylko i wyłącznie na podstawie zdjęć, zwykle przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia, które w przypadku dzieł sztuki, a szczególnie malarstwa, jest bardzo istotne. Z uwagi na powyższe, dzieła sztuki należy kupować w miejscach, które są wyspecjalizowane i posiadają doświadczenie w handlu tego typu obiektami. Zwykle są to uznane galerie sztuki, salony sztuki oraz domy aukcyjne, które przed wystawieniem danego obiektu na sprzedaż dokonują jego sprawdzenia poprzez naoczną weryfikację oraz zasięgają wiedzy u ekspertów, których głównym zadaniem jest śledzenie proweniencji i weryfikacja atrybucji.

I. Weryfikacja obiektów przed przyjęciem ich do sprzedaży

Oferowane do sprzedaży w Domu Aukcyjnym Clemens obiekty zostały zbadane przez współpracujących z firmą ekspertów zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem, a opisy obiektów zamieszczane w ofercie Domu Aukcyjnego są zgodne ze stanem faktycznym. Każdy obiekt przed wystawieniem na sprzedaż w naszym Domu Aukcyjnym jest uważnie sprawdzany i weryfikowany pod kątem: autentyczności, daty powstania, sygnatur, informacji o materiale, wymiarów, pochodzenia, atrybucji, historii aukcyjnej, stanu zachowania itd. W tym celu współpracujemy z najlepszymi polskimi ekspertami: rzeczoznawcami, historykami sztuki, konserwatorami zabytków i artystami, którzy wspierają nas merytorycznie przy ocenie i zatwierdzaniu obiektów do handlu.

Weryfikacja ta odbywa się dwuetapowo. Etap I polega na analizie dostarczonych zdjęć oraz sprawdzeniu informacji pozyskanych od Sprzedawcy. Jeżeli obiekt przejdzie pozytywnie etap I, Sprzedawca jest proszony o dostarczenie obiektu do naszego „działu przyjęć” i wówczas rozpoczyna się etap II, który polega na dokładnych oględzinach przedmiotu. W razie konieczności angażowany jest ekspert specjalizujący się w danej dziedzinie, który dokonuje szacunkowej wyceny, znajdującej późnej zastosowanie m.in. w przypadku wystawienia tego obiektu na tzw. „aukcji holenderskiej”.

II. Bezpieczeństwo transakcji sprzedaży

Każdy obiekt przed zakupem można obejrzeć w naszej siedzibie. Oprócz weryfikacji aspektów wspomnianych powyżej, każdy obiekt przed wystawieniem na sprzedaż jest weryfikowany także pod kątem prawnym, np. sprawdza się, czy nie widnieje on w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Nad zabezpieczeniem aspektów prawnych transakcji zawieranych w naszym Domu Aukcyjnym czuwa Kancelaria Adwokacka Katarzyny Łakomiec z Krakowa.
(www.krakówadwokat.pl)

III. Poufność i ochrona danych osobowych

Wiemy jak ważną kwestią w obrocie dziełami sztuki jest zachowanie poufności, dyskrecji i ochrona danych osobowych klientów. W naszej działalności mamy na uwadze fakt, iż wielu nabywców i sprzedawców dzieł sztuki jak również przedmiotów o charakterze kolekcjonerskim i luksusowym nie życzy sobie, aby ich dane osobowe czy też dane o zawieranych transakcjach były w jakiejkolwiek formie upubliczniane lub przekazywane osobom trzecim. Dom Aukcyjny Clemens gwarantuje pełną poufność złożonych ofert, informacji o transakcji sprzedaży, jak również danych osobowych. Sprzedaż w Domu Aukcyjnym Clemens prowadzona jest w takiej formie, aby nie upubliczniać żadnych danych, na podstawie których można by zidentyfikować czy to Sprzedawcę, czy to Nabywcę danego obiektu. Na życzenie Nabywcy istnieje możliwość ukrycia ceny, za jaką został sprzedany dany obiekt, a w niektórych przypadkach istnieje również możliwość ukrycia zdjęcia sprzedanego przedmiotu. Dom Aukcyjny Clemens nie udziela żadnych informacji o Klientach oraz o zawartych przez nich transakcjach bez uprzedniego wyrażenia przez nich zgody. Dane Klienta pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego Clemens i nie są przekazywane żadnym innym podmiotom ani osobom trzecim. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych znajdą Państwo w Regulaminie oraz na stronie Polityka prywatności.