FAQ dla Kupujących

Co to jest Clemens?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie O nas.

Jak działa Clemens?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie Jak działa Clemens?

Dlaczego warto kupować w Clemens?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie Dla Kupujących.

Co odróżnia Clemens od innych internetowych platform handlowych?

Clemens jest platformą, którą w języku angielskim określa się terminem curated marketplace. W odróżnieniu od innych popularnych serwisów aukcyjnych, Clemens współpracuje tylko z wyselekcjonowanymi Sprzedawcami, którzy spełniają określone przez nas standardy jakościowe i dają rękojmię prawidłowego przebiegu transakcji sprzedaży. Każda oferta sprzedaży jest weryfikowana przez pracownika Clemens lub stosownego zewnętrznego eksperta. Dzięki temu towary dostępne na platformie Clemens spełniają kryteria jakościowe, ponadto możemy zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji. W ramach Clemens dostępne są innowacyjne metody sprzedaży, takie jak: aukcje holenderskie online, aukcje złotówkowe, sprzedaż prywatna. negocjacja ceny. To wszystko zdecydowanie wyróżnia nas na tle innych platform handlowych typu e-commerce w Polsce.

Jak kupować?

Na wstępie należy wypełnić formularz rejestracyjny w celu utworzenia konta użytkownika. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji (w przypadku braku takiej wiadomości należy sprawdzić folder SPAM). Po potwierdzeniu rejestracji, należy zalogować się do serwisu, przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Po wykonaniu powyższych czynności, można już składać oferty, brać udział w licytacjach i dokonywać zakupów na platformie Clemens.

Szczegółowe informacje na temat tego jak licytować, jak składać oferty i jak dokonywać zakupów, znajdują się na stronie Pomoc.

Skąd pochodzą przedmioty dostępne w ramach oferty Clemens?

Clemens nie sprzedaje własnych towarów i jest wyłącznie pośrednikiem w sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedawcami a Kupującymi. Clemens współpracuje tylko z wyselekcjonowanymi Sprzedawcami, którzy spełniają nasze standardy jakościowe i dają rękojmię prawidłowego przebiegu transakcji sprzedaży. Przy doborze Sprzedawców kierujemy się ściśle określonymi kryteriami, które zostały zamieszczone na stronie Kryteria uczestnictwa dotyczące Sprzedawców.

Czy przedmioty wystawiane na sprzedaż są uprzednio selekcjonowane i weryfikowane?

Każda nowo dodana oferta jest weryfikowana przez pracownika Clemens lub zewnętrznego eksperta (tzw. Moderator), który posiada stosowaną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Moderator zobligowany jest do weryfikacji czy określona oferta jest zgodna z regulaminem, a w szczególności z zasadami tworzenia opisu oferty, oraz czy przedmiot spełnia wytyczne podane w wewnętrznym dokumencie pt. „Program zapewnienia jakości”. Moderator podejmuje decyzje na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia oraz na podstawie informacji podanych przez Sprzedawcę. Dzięki temu towary dostępne na platformie Clemens spełniają odpowiednie kryteria jakościowe.

Czy Clemens pobiera opłaty lub prowizje od Kupujących?

Clemens nie pobiera żadnych opłat ani prowizji od Kupujących w ogólnie dostępnej części Serwisu. Opłaty pobierane są jedynie od możliwości dostępu do ofert w ramach tzw. Sprzedaży prywatnej.

Jakie są tryby zawarcia umowy?

W ramach Clemens dostępnych jest pięć trybów zawarcia umowy sprzedaży. Aukcja holenderska online, z jawną ceną minimalną. Aukcja holenderska online, z ukrytą ceną minimalną. Sprzedaż ze stałą ceną, wyłącznie z opcją Kup Teraz. Sprzedaż ze stałą ceną, z opcją Kup Teraz i możliwością składania ofert cenowych. Sprzedaż bez podania ceny, wyłącznie z możliwością składania ofert cenowych (ten tryb dotyczy tylko sprzedaży prywatnej).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: RegulaminPomoc.

Czy Clemens jest stroną transakcji sprzedaży?

Clemens nie jest stroną transakcji sprzedaży. Umowy sprzedaży zawierane są pomiędzy Kupującymi a Sprzedawcami.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Regulaminie.

Czy Clemens zapewnia bezpieczeństwo transakcji?

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby transakcje na naszej platformie były bezpieczne.

Szczegółowe informacje na temat zasad bezpieczeństwa stosowanych w Clemens, znajdują się na stronie Bezpieczeństwo.

Czy podane ceny są cenami brutto czy netto?

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Co jest wliczone w cenę przedmiotu?

Sprzedawca winien uwzględnić w cenie przedmiotu wszystkie ewentualne opłaty, prowizje i podatki, oprócz kosztów dostawy, które podane są oddzielnie.

Czy przed zakupem mogę obejrzeć przedmiot na żywo?

Clemens jako platforma internetowa nie daje Kupującym możliwości obejrzenia prezentowanych przedmiotów na żywo. Niemniej jednak, aby zminimalizować tą niedogodność, stawiamy naszym Sprzedawcom wysokie wymogi, co do jakości zdjęć obiektów prezentowanych za pośrednictwem serwisu Clemens oraz dokładności i rzetelności opisu oferty.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Zasady tworzenia opisu Oferty.

Czy Clemens udziela informacji na temat oferty dostępnej w serwisie?

Clemens nie udziela żadnych informacji na temat sprzedawanych przedmiotów. W celu zadania pytania na temat konkretnej oferty, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą, poprzez użycie formularza zapytania o przedmiot, który znajduje się w tej ofercie sprzedaży.

Kto ponosi odpowiedzialność za daną ofertę oraz jej zgodność z opisem?

Pełną odpowiedzialność za sprzedawane towary oraz ich zgodność z opisem ponoszą Sprzedawcy.

Gdzie mogę dowiedzieć się, kto jest sprzedawcą danego towaru?

Clemens nie udostępnia informacji kto jest Sprzedawcą danego towaru, ani też nie przekazuje takich informacji Kupującym przed dokonaniem zakupu. Sprzedawcy nie mogą podawać w ofercie informacji mogących posłużyć do ich identyfikacji, takich jak np.: nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby firmy, dane kontaktowe, dane nawigacyjne, linki do stron internetowych itp.

W jaki sposób mogę skontaktować się ze sprzedawcą?

W tym celu prosimy o użycie "formularza zapytania o przedmiot", który znajduje się w danej ofercie sprzedaży. Pytania zostaną wówczas przesłane do odpowiedniego Sprzedawcy. W kontaktach ze Sprzedawcami zabronione jest podawanie swoich danych kontaktowych jak np. nr telefonu, adresu e-mail itp.

Czy mogę zarezerwować przedmiot?

Clemens nie umożliwia rezerwowania przedmiotów, nawet poprzez stosowanie przedpłat.

Co to są aukcje holenderskie, aukcje złotówkowe i sprzedaż prywatna?

Są to innowacyjne metody sprzedaży dostępne w ramach Clemens, z których korzystać mogą Kupujący. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronach: Aukcje holenderskie, Aukcje złotówkowe, Private Sales.

Jak działa aukcja holenderska?

Szczegółowe informacje na temat aukcji holenderskich znajdują się na stronie Aukcje holenderskie.

Czym rożni się oferta cenowa od oferty z limitem?

Oferta cenowa jest to propozycja ceny za jaką Użytkownik jest skłonny kupić dany przedmiot. Oferty cenowe są stosowane tylko w przypadku sprzedaży ze stałą ceną. Oferty cenowe są przesyłane do Sprzedawcy. Sprzedawca może zaakceptować ofertę cenową, odrzucić ją lub złożyć swoją kontrofertę cenową.

Oferta z limitem (zlecenie z limitem) stosowana jest tylko w aukcjach holenderskich. Polega ona na złożeniu oferty w postaci kwoty, jaką licytant jest gotowy zapłacić za dany Przedmiot. Oprogramowanie platformy Clemens, tzw. "automatyczny agent", samoczynnie złoży tę ofertę w imieniu licytanta, w momencie gdy cena aktualna przedmiotu w tej aukcji, zrówna się z wysokością limitu, pod warunkiem, że w tym momencie, dana aukcja jest nadal aktywna.

W momencie złożenia oferty z limitem przez "automatycznego agenta" aukcja zostaje zakończona, a licytant, który złożył tą ofertę z limitem, zostaje zwycięzcą aukcji. Mechanizm ofert z limitem ma z założenia zwolnić licytantów z potrzeby ciągłego śledzenia przebiegu aukcji holenderskiej, która jest rozciągnięta w czasie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Pomoc.

Czy może dojść do sytuacji, że kupię towar, który jest niedostępny?

Każdy Sprzedawca zobowiązany jest na bieżąco monitorować wszystkie swoje oferty wystawione w ramach Clemens, a w szczególności niezwłocznie oznaczać dany przedmiot statusem "niedostępny", w przypadku kiedy nastąpiła sprzedaż towaru poprzez inny kanał sprzedaży, niż Serwis Clemens. Niemniej jednak może dojść do sytuacji, że Sprzedawca nie zdąży oznaczyć sprzedanego przedmiotu statusem "niedostępny" i w międzyczasie przedmiot ten zostanie zakupiony. W takiej sytuacji środki pieniężne za zakupiony towar, są niezwłocznie zwracane przez Clemens, na rachunek bankowy Kupującego. Dzieje się tak dlatego, że ww. środki z tytułu sprzedaży towaru są przekazywane Sprzedawcy, dopiero w momencie potwierdzenia przez niego dostępności tegoż towaru.

Czy otrzymam fakturę za zakupione towary?

Sprzedawca winien poinformować w opisie oferty czy wystawia fakturę za sprzedany towar oraz wskazać jej rodzaj.

Czy do zakupionego przedmiotu będzie dołączony certyfikat, ekspertyza itp.?

Informacja o tym, czy do obiektu dołączone są jakiekolwiek dokumenty, powinna znajdować się w opisie oferty.

Czy mogę otrzymywać powiadomienia o nowych, interesujących mnie ofertach?

Tak. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na koncie użytkownika w zakładce Powiadomienia.

Czy Clemens zajmuje się wyceną obiektów?

Clemens nie prowadzi usług w zakresie wyceny obiektów, jak również usług w zakresie oceny obiektów pod względem autentyczności, oraz doradztwa inwestycyjnego itp.

W jaki sposób są przetwarzane i chronione moje dane osobowe?

Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony prywatności Clemens znajdują się na stronie Polityka prywatności.

Czy po złożeniu oferty lub dokonaniu zakupu moje dane osobowe będą widoczne na stronie clemens.pl?

Gwarantujemy pełną poufność złożonych ofert i transakcji. Dane osobowe traktowane są jako poufne, przez co nie są one widoczne dla osób nieuprawnionych. Transakcje na platformie Clemens prowadzone są w takiej formie, aby nie ujawniać innym użytkownikom serwisu ani podmiotom trzecim danych, na podstawie których można zidentyfikować Nabywcę i Sprzedawcę danego towaru.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Bezpieczeństwo.

W jaki sposób realizowana jest płatność za zakupione towary?

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Płatności i dostawa.

W jaki sposób odbywa sie wysyłka lub odbiór zakupionych towarów?

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Płatności i dostawa.

Czy mogę zwrócić zakupiony towar lub zgłosić reklamację?

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Reklamacje i zwroty.

Czy po zakończonej transakcji mogę wystawić opinię Sprzedawcy?

Tak. Po zakończeniu każdej transakcji Kupujący może na swoim koncie użytkownika wypełnić dobrowolną ankietę. Celem tej ankiety jest m.in. zbadanie poziomu zadowolenia Kupującego z usług świadczonych przez Clemens, z usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz z przeprowadzonej transakcji.

Co należy zrobić w przypadku zaistnienia sporu transakcyjnego ze Sprzedawcą?

W przypadku zaistnienia sporu ze Sprzedawcą dotyczącego prawidłowości przeprowadzenia transakcji, należy poinformować o tym Clemens.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Reklamacje i zwroty.

Jak mogę zgłosić ofertę, która narusza przepisy prawa lub regulamin Clemens?

W tym celu prosimy o wypełnienie „formularza zgłoszenia naruszeń i nieprawidłowości”, który dostępny jest w tej ofercie.

Więcej informacji na temat zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości znajduje się na stronie Bezpieczeństwo.

Mam problem techniczny z obsługą strony clemens.pl. Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Prosimy najpierw o dokładne zapoznanie sie ze stroną Pomoc, a w przypadku dalszych problemów o kontakt z nami.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
W jaki sposób mogę skontaktować się z Clemens?

Dane firmy, adres oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt.