FAQ dla Sprzedawców

Co to jest Clemens?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie O nas.

Jak działa Clemens?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie Jak działa Clemens?

Co zyska moja firma po przyłączeniu się do Clemens?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie Dla Sprzedawców.

Co odróżnia Clemens od innych internetowych platform handlowych?

Clemens jest platformą, którą w języku angielskim określa się terminem curated marketplace. W odróżnieniu od innych popularnych serwisów aukcyjnych, Clemens współpracuje tylko z wyselekcjonowanymi Sprzedawcami, którzy spełniają określone przez nas standardy jakościowe i dają rękojmię prawidłowego przebiegu transakcji sprzedaży. Każda oferta sprzedaży jest weryfikowana przez pracownika Clemens lub stosownego zewnętrznego eksperta. Dzięki temu towary dostępne na platformie Clemens spełniają kryteria jakościowe, ponadto możemy zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji. W ramach Clemens dostępne są innowacyjne metody sprzedaży, takie jak: aukcje holenderskie online, sprzedaż prywatna, negocjacja ceny. To wszystko zdecydowanie wyróżnia nas na tle innych platform handlowych typu e-commerce w Polsce.

Dlaczego Clemens, a nie np. popularny serwis aukcyjny albo własna strona internetowa?

Clemens pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Oferta Państwa firmy nie będzie musiała konkurować z setkami tysięcy innych ofert, jak ma to miejsce w popularnych serwisach aukcyjnych czy ogłoszeniowych. Z kolei stworzenie dobrej, nowoczesnej i efektywnej strony internetowej jest kosztowne, czasochłonne i wbrew pozorom nie jest rzeczą prostą. Pozycjonowanie, promocja i reklama tejże strony w Internecie, jest droga i najczęściej nie przekłada się wymiernie na wzrost sprzedaży. My dajemy dostęp do narzędzia typu e-commerce, odpowiednio zoptymalizowanego do Państwa potrzeb. Zapewniamy jednocześnie skuteczną promocje oferty. Ponadto co równie istotne, publikacja ofert sprzedaży jest bezpłatna, a niewielką prowizję pobieramy jedynie od sprzedanych towarów, według zasady „nie sprzedajesz, nie płacisz”.

Jak sprzedawać w Clemens?

Na wstępie należy zapoznać się z treścią strony opisującej Kryteria uczestnictwa dotyczące Sprzedawców, a następnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy dla Sprzedawców i przesłać go do nas. Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu kilku dni roboczych, skontaktujemy się z Państwem.

Czy aby przystąpić do Clemens trzeba podpisać pisemną umowę?

Nie. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Clemens zawierana jest na odległość w formie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Czy osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej mogą sprzedawać na platformie Clemens?

Nie. Clemens nie udostępnia możliwości sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Jakie towary są dostępne w ramach oferty Clemens?

Oferta towarów w ramach Clemens koncentruje się wokół pięciu głównych działów: sztuka, antyki, biżuteria i zegarki, kolekcjonerstwo oraz design i wyposażenie wnętrz. Te pięć głównych działów zostało podzielonych na kategorie, a niektóre z kategorii dzielą się na jeszcze bardziej szczegółowe podkategorie.

Wykaz wszystkich kategorii i podkategorii znajduje się w katalogu ofert.

Jakie towary są akceptowane?

W Serwisie Clemens akceptowane są tylko i wyłącznie wyselekcjonowane towary, które spełniają określone przez nas kryteria jakościowe, estetyczne i asortymentowe. Przedmioty muszą przynależeć do jednej z kategorii towarów oferowanych w ramach Clemens. Powinny one przedstawiać realną wartość artystyczną, kolekcjonerską, materialną, estetyczną, historyczną, inwestycyjną, naukową itp. Towary nie mogą naruszać Regulaminu, a w szczególności Załącznika nr 3.: Towary zakazane.

Jaka jest oglądalność i profil osób odwiedzających stronę clemens.pl?

Wśród osób, odwiedzających serwis Clemens, dużą grupę stanowią osoby po 30 roku życia, potencjalni konsumenci dóbr luksusowych m.in. biznesmeni, inwestorzy giełdowi, menadżerowie i kadra zarządzająca, osoby inwestujące w sztukę, kolekcjonerzy, osoby zainteresowane inwestycjami alternatywnymi, architekci i dekoratorzy wnętrz, osoby wykonujące wolne zawody, marszandzi i esteci zaangażowani w rozwój rynku artystycznego itp. Oglądalność strony clemens.pl systematycznie wzrasta m.in. dzięki prowadzonej intensywnie kampanii reklamowej.

Czy można sprzedawać towary nowe?

W związku z profilem serwisu większość ofert sprzedaży stanowią towary używane. Pomimo tego nie wykluczamy możliwości sprzedaży towarów nowych i nieużywanych, niemniej jednak muszą one spełniać określone przez nas kryteria.

Jakie są opłaty i prowizje?

Rejestracja i utrzymanie konta sprzedawcy są bezpłatne. Publikacja ofert sprzedaży jest również bezpłatna. Jedynym kosztem dla Sprzedawcy jest niewielka prowizja od transakcji sprzedaży, która jest niezależna od kategorii w jakiej sprzedawany jest przedmiot. Clemens nabywa prawo do prowizji od transakcji z chwilą, gdy Kupujący dokona zakupu.

Szczegółowe informacje na temat opłat znajdują się w Tabeli opłat i prowizji.

Jak opisywać i fotografować przedmioty?

Szczegółowe wytyczne na ten temat znajdują się na stronie Zasady tworzenia opisu Oferty.

Jak ustalić cenę?

Szczegółowe wytyczne na ten temat znajdują się na stronie Zasady tworzenia opisu Oferty.

Czy zawsze muszę określić cenę przedmiotu?

Nie. Sprzedawcy w ramach tzw. sprzedaży prywatnej w trybie sprzedaży ze stałą ceną mają możliwość oferowania przedmiotów bez podania ceny, na zasadzie zaproszenia Użytkowników do składania ofert cenowych.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży prywatnej znajdują się na stronie Private Sales.

Jakie są tryby zawarcia umowy sprzedaży?

W ramach Clemens dostępnych jest pięć trybów zawarcia umowy sprzedaży. Aukcja holenderska online, z jawną ceną minimalną. Aukcja holenderska online, z ukrytą ceną minimalną. Sprzedaż ze stałą ceną, wyłącznie z opcją Kup Teraz. Sprzedaż ze stałą ceną, z opcją Kup Teraz i możliwością składania ofert cenowych. Sprzedaż bez podania ceny, wyłącznie z możliwością składania ofert cenowych (ten tryb dotyczy tylko sprzedaży prywatnej).

Szczegółowo informacje znajdują się na stronie Pomoc.

Czy można umieścić nazwę firmy, adres i logotyp w ofertach sprzedaży?

Nie. Żadne dane mogące posłużyć do identyfikacji Sprzedawcy jak np. nazwa firmy, logotyp, NIP, Regon, adres, dane kontaktowe, dane nawigacyjne, linki do stron www itp. nie mogą pojawić się w treści oferty ani na załączonych zdjęciach.

Czy wszystkie oferty są publikowane?

Nie. Czuwamy nad jakością i spójnością ofert sprzedaży dostępnych w ramach Clemens, dlatego każda nowo dodana oferta sprzedaży jest weryfikowana przez Moderatora m.in. pod kątem tego, czy oferowany przedmiot spełnia nasze kryteria jakościowe, i czy dana oferta nie narusza postanowień Regulaminu.

W jaki sposób Użytkownicy Clemens kontaktują się ze Sprzedawcą?

Użytkownicy przed dokonaniem zakupu, korzystając z odpowiedniego formularza, mogą za pośrednictwem serwisu Clemens zadawać Sprzedawcy pytania, dotyczące określonej oferty. Treść pytania jest wysyłana na adres e-mail Sprzedającego. Dane kontaktowe Użytkownika (imię nazwisko, telefon, adres e-mail, login itp.) nie są przesyłane Sprzedawcy. Sprzedawca nie może nakłaniać Użytkowników do dokonania zakupów poza Serwisem Clemens lub podawać swoich danych kontaktowych albo danych mogących posłużyć do identyfikacji jego firmy.

Czy mogę wyróżnić swoja ofertę w serwisie?

Tak. Sprzedawca ma możliwość odpłatnego wyróżnienia swojej oferty w serwisie na okres 7 lub 30 dni. Wyróżnione oferty wyświetlane są zawsze na górze katalogu ofert oraz są oznaczone innym kolorem niż pozostałe oferty. Ponadto Sprzedawca może wykupić promowanie oferty na stronie głównej Clemens, również na okres 7 lub 30 dni. Dla danej oferty nie można łączyć tych dwóch metod promowania. W przypadku tzw. sprzedaży prywatnej nie ma możliwości wyróżnienia ofert.

Szczegółowe informacje na temat opłat znajdują się w Tabeli opłat i prowizji.

Co to są aukcje holenderskie i sprzedaż prywatna?

Są to innowacyjne metody sprzedaży dostępne w ramach Clemens, z których korzystać mogą Kupujący. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronach: Aukcje holenderskie, Private Sales.

Na czym polega negocjacja ceny?

Szczegółowe informacje i graficzny schemat procesu negocjacji znajdują się na stronie Pomoc.

Jak działa aukcja holenderska?

Szczegółowe informacje na temat aukcji holenderskich znajdują się na stronie Aukcje holenderskie.

Dlaczego w Clemens stosowne są aukcje holenderskie?

Informacje na temat zalet i wad aukcji holenderskich znajdują się na stronie Aukcje holenderskie.

Czy aukcje holenderskie są bezpieczne?

Aukcje holenderskie online są całkowicie bezpieczne. W stosowanym w Clemens systemie aukcyjnym funkcjonuje zabezpieczenie w postaci ceny minimalnej. Pomimo tego, że w czasie trwania aukcji holenderskiej cena ulega automatycznemu obniżeniu, to Sprzedawca nie ryzykuje sprzedaży przedmiotu za kwotę, która jest niewspółmierna do jego wartości, ponieważ zawsze określa on cenę minimalną, czyli najniższą cenę, za którą zgadza sie sprzedać dany przedmiot. Ponadto aukcje holenderskie online są odporne na nieuczciwe praktyki aukcyjne jakie mogą być stosowane w przypadku internetowych aukcji tradycyjnych.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Aukcje holenderskie.

Który tryb przeprowadzania aukcji holenderskiej przynosi Sprzedawcom wyższe dochody – z jawną czy z ukrytą ceną minimalną?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W przypadku aukcji z ukrytą ceną minimalną i ukrytym czasem zakończenia aukcji, licytanci pozostają pod presją konkurencji, a także świadomości, że aukcja może zakończyć się w każdej chwili. Licytanci mogą jednak łatwiej przeoczyć moment zakończenia takiej aukcji. W przypadku aukcji z jawną ceną minimalną i jawnym czasem zakończenia aukcji występuje jedynie presja konkurencji, ale licytantom trudniej jest przeoczyć moment zakończenia takiej aukcji.

Na czym polega przecena?

Oferty sprzedaży ze stałą ceną, które po upływie 30 dni od wystawienia nie zostały sprzedane, mogą zostać przecenione przez Sprzedawcę. Sprzedawca podaje nową, niższą cenę przedmiotu lub wpisuje wartość przeceny w procentach. Oferta taka wyświetla się w serwisie z informacją o przecenie i wysokością przeceny, zaokrągloną do pełnych procentów.

Co oznacza status „Supersprzedawca”?

Jest to Sprzedawca, który posiada dwa dodatkowe uprawnienia (przywileje). Supersprzedawca ma możliwość publikowania własnych ofert w serwisie bez oczekiwania na zatwierzenie przez Moderatora. Ponadto Supersprzedawca otrzymuje środki z tytułu opłaconej transakcji niezwłocznie po tym jak potwierdzi, że towar objęty transakcją jest dostępny do sprzedaży i wysyłki lub odbioru osobistego przez Kupującego.

Szczegółowe informacje jak uzyskać status Supersprzedawcy znajdują się w Regulaminie.

W jaki sposób realizowana jest płatność za sprzedane towary?

Płatność za sprzedane towary realizowana jest w serwisie Clemens. Kupujący płacą za zakupione towary za pomocą tzw. płatności online. Płatności obsługiwane są przez wyspecjalizowaną firmę przetwarzającą bezpieczne płatności online. Zabezpieczamy w ten sposób Sprzedawców, przed ryzykiem nieotrzymania środków od Kupujących. Środki pieniężne za sprzedane towary są przelewane na rachunek bankowy Sprzedawcy z potrąceniem prowizji Clemens.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Regulaminie.

Jak odbywa się wysyłka sprzedanych towarów?

Za pakowanie i wysyłkę towarów odpowiedzialni są Sprzedawcy.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Płatności i dostawa.

W jaki sposób odbywa się rozliczenie pomiędzy Sprzedawcą a Clemens?

Środki za sprzedaż, pomniejszone o prowizję są wysyłane na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Regulaminie.

Czy Sprzedawcy otrzymują faktury za usługi świadczone przez Clemens?

Po upływie każdego miesiąca, Clemens wystawia Sprzedawcy fakturę VAT obejmującą łączną prowizję, pobraną od wszystkich transakcji w danym miesiącu, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

Czy mogę umieścić na stronie internetowej swojej firmy informacje o tym, że sprzedaję na platformie Clemens?

Tak. Na koncie Sprzedawcy umieszczony jest specjalny element graficzny (tzw. baner), który można pobrać i zamieścić na stronie internetowej swojej firmy.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
W jaki sposób mogę skontaktować się z Clemens?

Dane firmy, adres oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt.