Załącznik nr 6 do Regulaminu
Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Clemens (Rejestracja Konta), możesz od niej odstąpić, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby to zrobić, poinformuj Nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: podany na stronie Kontakt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który posiada uprawnienia Sprzedawcy i wystawił Ofertę, wziął udział w Licytacji, złożył Ofertę Cenową lub Ofertę z Limitem, skorzystał z opcji "Kup Teraz" lub posiada jakiekolwiek należności wobec Clemens, z tytułu usług świadczonych w ramach Clemens.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Clemens.

Clemens Adam Mazgaj
ul. Tadeusza Pawlikowskiego 10/2
31-127 Kraków,
NIP 7371782549

Ja, ________________________, niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy 
o świadczenie usług w ramach Serwisu Clemens.
Data zawarcia umowy: ________________________
Imię i nazwisko: ________________________
Login Clemens: ________________________

 

 

Przejdź do Regulaminu