Załącznik nr 1 do Regulaminu
Kryteria uczestnictwa dotyczące Sprzedawców

Każda firma, która chce sprzedawać Towary w Clemens musi spełniać określone przez nas standardy jakościowe i dawać rękojmię prawidłowego przebiegu Transakcji sprzedaży. Przy doborze Sprzedawców kierujemy się następującymi kryteriami:

 1. Podmiot musi posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Polski.
 2. Podmiot powinien prowadzić działalność gospodarczą w zakresie jednej z następujących dziedzin: sprzedaż dzieł sztuki, antyków, dóbr kolekcjonerskich, rzemiosła artystycznego, wzornictwa, biżuterii, numizmatyki, antykwarystyki, filatelistyki, rękodzieła, ceramiki, militariów, przedmiotów designerskich, towarów unikatowych, elektroniki kolekcjonerskiej typu vintage i high-end, dóbr luksusowych, unikatowych i ekskluzywnych przedmiotów użytkowych, mebli retro i vintage, nietuzinkowych artykułów wyposażenia wnętrz.
 3. Podmiot powinien posiadać doświadczenie: co najmniej roczną historię działalności gospodarczej, w zakresie wskazanym w punkcie 2 niniejszego Załącznika.
 4. Podmiot powinien posiadać dobre opinie wśród Klientów.
 5. Firma powinna być wyspecjalizowana w danej branży. Clemens weryfikuje m.in. jak szeroka i różnorodna jest oferta danej firmy, a także jaka jest uśredniona wartość sprzedawanych przez nią Towarów.
 6. Oferowane przez Firmę obiekty powinny być unikatowe, spełniać wysokie kryteria estetyczne, jakościowe oraz przedstawiać realną wartość np. artystyczną, kolekcjonerską, materialną, historyczną, inwestycyjną lub naukową.
 7. Firma powinna dysponować wykwalifikowanymi pracownikami o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i kompetencjach w zakresie oferowanych obiektów bądź też winna korzystać przy ocenie, wycenie i zatwierdzaniu obiektów do sprzedaży, z usług uznanych ekspertów z danej dziedziny.
 8. Podmiot przed wystawieniem Oferty sprzedaży w Clemens zobowiązany jest do weryfikacji sprzedawanych obiektów pod kątem ich: autentyczności, legalności ich pochodzenia, autora/producenta, techniki wykonania, daty powstania, sygnatur, znaków, cech probierczych, rodzaju materiałów, koloru i kształtu, oprawy, dokładnych wymiarów i wagi, proweniencji, atrybucji, historii aukcyjnej, stanu zachowania lub innych istotnych cech i parametrów charakterystycznych dla danej branży, które mogą mieć wpływ na decyzję Kupujących.
 9. Podmiot powinien również dokonać weryfikacji sprzedawanych obiektów pod kątem ich ewentualnych wad fizycznych lub prawnych.
 10. Podmiot winien opisać Ofertę sprzedaży danego przedmiotu w sposób dokładny i wyczerpujący. Sprzedawca powinien w sposób rzetelny i uczciwy informować Klientów o faktycznym stanie zachowania obiektów i ich ewentualnych wadach ukrytych.
 11. Zdjęcia obiektów dołączanych do Oferty sprzedaży w Clemens powinny być wysokiej jakości. Towary powinny być prezentowane najlepiej na białym, jednolitym tle, bez obecności innych przedmiotów. Sprzedawca powinien uwidaczniać na zdjęciach wszystkie istotne cechy i parametry Towaru oraz wszelkie ewentualne wady, uszkodzenia, ubytki, ślady użytkowania itp.
 12. Wycena obiektów powinna być przeprowadzona w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodny ze sztuką dla danej branży. Ceny obiektów nie powinny w rażący sposób odbiegać od takich samych bądź podobnych obiektów dostępnych na rynku.
 13. Podmiot powinien posiadać doświadczenie w sprzedaży na odległość, oraz zachowywać wysokie standardy dot. profesjonalnego przechowywania, pakowania i zabezpieczenia sprzedawanych Towarów na czas ich wysyłki. Ponadto podmiot zobowiązany jest stosować obowiązujące przepisy prawne dotyczące zwrotów i reklamacji Towarów, a także wytyczne dot. sposobów ich wysyłki wskazane w Regulaminie Clemens.
 14. Podmiot powinien mieć pełne umocowanie prawne do sprzedaży obiektów w Clemens tzn. powinien być właścicielem obiektów, a w przypadku jeżeli nie jest ich właścicielem, powinien posiadać stosowną umowę z właścicielem (np. umowę komisową) lub inny dokument upoważniający go do sprzedaży.
 15. Oferowane obiekty muszą znajdować sie w fizycznym posiadaniu Sprzedawcy. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Sprzedawcę modelu logistycznego zwanego "Dropshipping" lub innych rozwiązań logistycznych działających na podobnej zasadzie. Każdy Towar musi być wysłany Kupującemu nie później niż w ciągu 10 dni roboczych - licząc od momentu dokonania transakcji zakupu.
 16. Przynależność Podmiotu do branżowych stowarzyszeń i organizacji, a także pozytywne artykuły nt. danej firmy w branżowej prasie lub innych mediach będą dodatkowym atutem.
 17. Do Clemens nie mogą przyłączyć się firmy, które sprzedają Towary, które nie przynależą do kategorii Towarów oferowanych w ramach Clemens.
 18. Do Clemens nie mogą przyłączyć sie firmy, które wprowadzają do obrotu falsyfikaty, "podróbki" Towarów znanych marek, przedmioty o małej bądź wątpliwej wartości, przedmioty o wątpliwym pochodzeniu a także inne Towary naruszające Regulamin Clemens, a w szczególności Towary zakazane opisane w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 19. Do Clemens nie mogą przyłączyć się firmy, których oferta narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).
 20. Każda firma po otrzymaniu uprawnień Sprzedawcy zobowiązana jest zaakceptować Regulamin Clemens i stosować się do wszystkich jego postanowień.

Spełnienie wszystkich kryteriów opisanych powyżej nie jest jednoznaczne z automatycznym przyznaniem danej firmie uprawnień Sprzedawcy. Clemens zastrzega sobie prawo do możliwości stosowania dodatkowych kryteriów, które nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Po nadaniu danemu podmiotowi uprawnień Sprzedawcy, Clemens monitoruje czy podmiot ten cały czas spełnia ww. kryteria i zachowuje nasze standardy jakościowe.

 

Przejdź do Regulaminu