Płatności – FAQ

Jakie są dostępne metody płatności?

Jedyną metodą płatności za zakupione towary jest system bezpiecznych płatności online dostępny w ramach Clemens.

W jaki sposób realizowana jest płatność?

Płatność za sprzedane towary realizowana jest w serwisie Clemens. Kupujący płacą za zakupione towary za pomocą tzw. płatności online. Każdy z zakupów obsługiwany jest przez wyspecjalizowaną firmę przetwarzającą bezpieczne płatności online. Środki pieniężne wpływają na specjalne konto techniczne Clemens, gdzie oczekują na potwierdzenie dostępności towaru do sprzedaży przez Sprzedawcę. Po tym jak Sprzedawca potwierdzi, że towar jest dostępny do sprzedaży oraz potwierdzi wysyłkę towaru, środki pieniężne są przekazywane na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku gdy Sprzedawca poinformuje, że towar nie jest dostępny do sprzedaży, wówczas środki pieniężne są niezwłocznie zwracane przez Clemens na rachunek bankowy Kupującego.

Jaki jest termin płatności za zakupiony towar?

Płatność za zakupiony towar powinna nastąpić w okresie nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od momentu zakupu.