Pomoc dla Kupujących

I. Rejestracja i utworzenie konta Użytkownika

Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności serwisu, należy posiadać konto Użytkownika i być zalogowanym w serwisie. Rejestracja i utrzymanie konta Użytkownika są bezpłatne. Konto użytkownika jest jednocześnie kontem Kupującego. Aby utworzyć konto Użytkownika należy:

 1. Wypełnić poprawnie formularz rejestracyjny.
 2. Potwierdzić rejestrację oraz swój e-mail poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego, który wysyłany jest na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji. W przypadku nieotrzymania odpowiedniego maila, należy sprawdzić folder SPAM w swojej skrzynce mailowej.
 3. Po utworzeniu konta, należy zalogować się do serwisu przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dokonywanie zakupów, licytacja, składanie ofert, kontakt ze Sprzedawcami i obsługa transakcji, możliwe są tylko i wyłącznie po zalogowaniu się do konta użytkownika.
 4. Użytkownik w zakładce „ustawienia konta” może sprawdzić status swojego konta, zaktualizować dane wprowadzone podczas… rejestracji, a także uzupełnić adres dostawy, a w przypadku firmy – również adres i dane do faktury.
 5. Aby wylogować się z konta, należy kliknąć na zakładkę „wyloguj się” znajdującą się w menu „konto”, na pasku nawigacji.
 6. Procedura resetu hasła: W przypadku zapomnienia hasła na stronie logowania należy wpisać login lub adres e-mail w pole logowania i nacisnąć przycisk „Zapomniałem hasła”. Na adres e-mail przypisany do danego loginu lub podany w polu logowania wysłana zostanie wiadomość z instrukcją postępowania w celu przeprowadzenia resetu hasła.

II. Tryby zawarcia umowy

W ramach Clemens dostępnych jest pięć trybów zawarcia umowy. Aukcja holenderska online, z jawną ceną minimalną. Aukcja holenderska online, z ukrytą ceną minimalną. Sprzedaż ze stałą ceną, wyłącznie z opcją Kup Teraz. Sprzedaż ze stałą ceną, z opcją Kup Teraz i możliwością składania ofert cenowych. Sprzedaż bez podania ceny, wyłącznie z możliwością składania ofert cenowych (ten tryb dotyczy tylko sprzedaży prywatnej). Wszystkie dostępne tryby zawarcia umowy ilustruje poniższy rysunek.

schemat trybów zawarcia umowy

III. Aukcja holenderska online

W ramach aukcji holenderskich online w Clemens dostępne są dwa tryby zawarcia umowy sprzedaży: aukcja holenderska, z jawną ceną minimalną oraz aukcja holenderska, z ukrytą ceną minimalną. W przypadku aukcji holenderskiej, z jawną ceną minimalną, licytanci znają cenę minimalna i czas zakończenia aukcji. W przypadku aukcji holenderskiej z ukrytą ceną minimalną, licytanci nie znają ceny minimalnej ani czasu zakończenia aukcji. Od momentu rozpoczęcia aukcji holenderskiej online, cena wywoławcza jest automatycznie i sukcesywnie obniżana, o każdej pełnej godzinie, bez względu na porę dnia. Aukcja prowadzona jest zawsze w zakresie cenowym od ceny wyższej (wywoławczej) do ceny niższej (minimalnej). Do aukcji można przystąpić w każdej chwili w czasie jej trwania. Aby kupić przedmiot na aukcji holenderskiej online, należy:

 1. Zalogować się do konta użytkownika.
 2. Licytant, który jako pierwszy zdecyduje się skorzystać z opcji Kup Teraz i potwierdzi swój wybór, staje się nabywcą przedmiotu za cenę aktualną i w tym momencie aukcja zostaje zakończona, a inni licytanci nie mają wówczas możliwości zakupu ani złożenia oferty. W przypadku jeżeli dwóch lub więcej Licytantów wybierze opcję Kup Teraz w tym samym momencie, wygrywa ten, który jako pierwszy potwierdzi swój wybór.
 3. Okno potwierdzające chęć zakupu w aukcji holenderskiej wyświetla się przez 60 sekund (tzw. timeout). Jeżeli licytant nie zdąży w tym czasie potwierdzić zakupu w sytuacji gdy nadal jest zainteresowany zakupem, musi ponowne wybrać opcję Kup Teraz i potwierdzić swój wybór.
 4. Oferta z limitem polega na złożeniu oferty w aukcji holenderskiej w postaci kwoty jaką licytant jest gotowy zapłacić za dany przedmiot. Oprogramowanie platformy Clemens, tzw. "automatyczny agent", samoczynnie złoży ofertę z limitem w imieniu licytanta w momencie, gdy cena aktualna przedmiotu w tej aukcji zrówna się z wysokością limitu, pod warunkiem, że w tym momencie dana aukcja jest nadal aktywna.

  W momencie złożenia oferty z limitem przez "automatycznego agenta" aukcja zostaje zakończona, a licytant, który złożył tę ofertę z limitem zostaje zwycięzcą aukcji. Mechanizm ofert z limitem ma z założenia zwolnić licytantów z potrzeby ciągłego śledzenia przebiegu aukcji holenderskiej, która jest rozciągnięta w czasie. Oferta z limitem jest tajna i nikt nie ma do niej dostępu poza licytantem, który ją złożył. Licytant może w czasie trwania aukcji wycofać ofertę z limitem, lub zmienić wysokość limitu. W przypadku licytacji z widoczną ceną minimalną wysokość limitu musi być równa lub mniejsza od ceny aktualnej i jednocześnie równa lub większa od ceny minimalnej.

  W przypadku licytacji z ukrytą ceną minimalną wysokość limitu musi być jedynie równa lub mniejsza od ceny aktualnej. W przypadku złożenia w danej aukcji dwóch lub więcej ofert z tym samym limitem, wygrywa licytant, który złożył ofertę jako pierwszy.

 5. Obsługa transakcji zakupu została omówiona w punkcie VI.

UWAGA: W przypadku aukcji holenderskich należy mieć na uwadze, że czekanie do momentu zakończenia aukcji, kiedy cena będzie najniższa, związane jest z ryzykiem, że inny licytant może nas ubiec w zakupie, ponieważ nie znamy zamiarów ewentualnych konkurentów, którzy również mogą planować zakup tego przedmiotu. Ponadto należy pamiętać, że z reguły, gdy cena przedmiotu jest obniżana, to z upływem czasu, cieszy się on coraz to większym zainteresowaniem ze strony licytantów.

IV. Sprzedaż ze stałą ceną

W ramach sprzedaży ze stałą ceną dostępne są trzy tryby zawarcia umowy sprzedaży: sprzedaż ze stałą ceną, wyłącznie z opcją Kup Teraz, sprzedaż ze stałą ceną, z opcją Kup Teraz i możliwością składania ofert cenowych oraz sprzedaż bez podania ceny, wyłącznie z możliwością składania ofert cenowych (ten tryb dotyczy tylko sprzedaży prywatnej opisanej w punkcie V). Aby kupić przedmiot, należy:

 1. Zalogować się do konta użytkownika.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu poprzez wybór opcji Kup Teraz, a następnie potwierdza swój wybór.
 3. Negocjowanie ceny. W przypadku sprzedaży ze stałą ceną, z opcją Kup Teraz i możliwością składania ofert cenowych, każdy zalogowany Użytkownik ma możliwość wpisania w odpowiednim formularzu oferty cenowej. Wszystkie oferty cenowe w wysokości poniżej 50% ceny przedmiotu, są automatycznie odrzucane przez Clemens. Sprzedawca może również ustawić inną minimalną kwotę, poniżej której wszystkie oferty cenowe będą automatycznie odrzucane. Sprzedawca może daną ofertę cenową zaakceptować, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Sprzedawca może daną ofertę cenową odrzucić, co jest równoznaczne z zakończeniem procesu negocjacji. Sprzedawca może również złożyć kontrofertę. W przypadku otrzymania kontroferty od Sprzedawcy Użytkownik może ją zaakceptować, co jest równoznaczne z zawarciem umowy, lub może ją odrzucić co jest równoznaczne z zakończeniem procesu negocjacji. Użytkownik w takiej sytuacji może również złożyć kontrofertę. Po otrzymaniu kontroferty od Użytkownika Sprzedawca może ją już tylko albo zaakceptować albo odrzucić i nie ma możliwości złożenia kolejnej kontroferty. Kolejną negocjację ceny (oferta cenowa) w danej ofercie, ten sam Użytkownik może zainicjować dopiero po upływie 15 dni od momentu zakończenia poprzedniego procesu negocjacji ceny w tej Ofercie. Schemat procesu negocjacji ilustruje poniższy rysunek.

 4. Obsługa transakcji zakupu została omówiona w punkcie VI.

 

Schemat negocjacji ceny

schemat negocjacji

 

V. Sprzedaż prywatna

Sprzedawca podczas dodawania nowej oferty może oznaczyć ją jako tzw. sprzedaż prywatną. W takiej sytuacji następuje ograniczenie dostępu do tej oferty tylko i wyłącznie dla Użytkowników, którzy wykupili specjalny abonament i w związku z tym posiadają stosowne uprawnienia dostępowe. Sprzedaż i zakupy w przypadku sprzedaży prywatnej odbywają się na takiej samej zasadzie, jak ma to miejsce w przypadku publicznej części serwisu. Jedyna różnica polega na tym, że Sprzedawcy w ramach sprzedaży prywatnej w trybie sprzedaży ze stałą ceną mają możliwość oferowania przedmiotów bez podania ceny, na zasadzie zaproszenia Użytkowników do składania ofert cenowych. Oferty sprzedaży prywatnej podlegają takim samym zasadom weryfikacji jak wszystkie inne oferty. Użytkownicy, którzy chcą uzyskać dostęp do ofert w ramach sprzedaży prywatnej (otrzymać tzw. status „Super Kupujący”) muszą wykupić abonament dostępowy. Mogą oni wykupić abonament na okres sześciu miesięcy, jednego roku, lub dwóch lat. Abonament można opłacić za pomocą płatności online po zalogowaniu się na konto użytkownika. Wysokość opłat abonamentowych podana została w Tabeli opłat i prowizji.

VI. Obsługa transakcji zakupu

Po zalogowaniu się na konto użytkownika, na pasku nawigacji pojawia się rozwijane menu „Kupno”, które składa się z czterech zakładek: Moje zakupy, Złożone oferty, Obserwowane przedmioty oraz Pomoc dla Kupujących, która to zakładka jest linkiem do niniejszej strony.

Moje zakupy. W zakładce „Moje zakupy” znajduje się lista przedstawiająca historie zakupów danego Użytkownika. Obok zdjęcia i tytułu poszczególnych ofert, widoczna jest cena brutto, koszt dostawy, status transakcji oraz trzy przyciski „Zapłać teraz”, „Zmień adres wysyłki” oraz „Zadaj pytanie”. Po kliknięciu na przycisk „Zapłać teraz” Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę systemu płatności online, gdzie można dokonać bezpiecznych płatności online za zakupiony towar. Przycisk „Zmień adres wysyłki” służy zmianie adresu wysyłki. Zmianę adresu wysyłki można dokonać tylko i wyłącznie przed wysłaniem przedmiotu przez Sprzedawcę. Przycisk „Zadaj pytanie” służy do kontaktu ze Sprzedawcą. Po pomyślnym zakończeniu płatności status transakcji ulega zmianie na „transakcja opłacona”. Kolejne zmiany statusu transakcji są uzależnione od Sprzedawcy. Po wysłaniu towaru przez Sprzedawcę w zakładce „Moje zakupy” powinien pojawić się numer przesyłki, a w niektórych przypadkach również faktura za zakupione towary, wystawiona przez Sprzedawcę. Po zakończeniu każdej transakcji, w zakładce „Moje zakupy”, Użytkownikom udostępniona jest ankieta, która służy do wymiany subiektywnych opinii i sugestii na temat Serwisu Clemens, jak również opinii na temat Oferty, przebiegu transakcji i na temat Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące płatności i dostawy oraz reklamacji i zwrotów, znajdują się odpowiednio na stronach: Płatności i dostawa oraz Reklamacje i zwroty.

Złożone oferty. W zakładce „Złożone oferty” znajduje się lista ofert złożonych przez Użytkownika. W zakładce tej wyświetlane są zarówno oferty cenowe złożone w trybie sprzedaży ze stałą ceną, jak i oferty z limitem, złożone w aukcjach holenderskich online. Na liście znajduje się data złożenia oferty, kwota, status oferty oraz ewentualny powód odrzucenia oferty. Ponadto Użytkownik w zakładce złożone oferty może zmienić wysokość oferty lub wycofać złożoną ofertę.

Obserwowane przedmioty. Użytkownik może na stronie oferty sprzedaży dodać ją do obserwowanych, wówczas trafia ona na listę obserwowanych przedmiotów znajdującą się w zakładce „Obserwowane przedmioty”. W zakładce „Obserwowane przedmioty” Użytkownik może włączyć subskrypcje automatycznych powiadomić mailowych o kończących sie aukcjach, przecenach lub ponownym wystawieniu na sprzedaż przedmiotów, które obserwuje. Subskrypcje tychże powiadomień Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć.

VII. Obsługa katalogu ofert i wyszukiwarki

Katalog ofert. W katalogu ofert po lewej stronie, umieszczone jest menu nawigacyjne. Katalog ofert podzielony jest na pięć głównych działów: sztuka, antyki, biżuteria i zegarki, kolekcjonerstwo oraz design i wyposażenie wnętrz. Działy te zwane są gałęziami drzewa kategorii. Te pięć głównych działów zostało podzielonych na kategorie, a niektóre z kategorii dzielą się na jeszcze bardziej szczegółowe podkategorie. W menu nawigacyjnym po kliknięciu w wybraną kategorie następuje zawężenie wyświetlania ofert tylko do tych, które znajdują się w tej kategorii i ewentualnych ofert w ramach niższych podkategorii, które znajdują się w obrębie tej samej gałęzi drzewa kategorii. Po kliknięciu w podkategorie wybór zostaje jeszcze bardziej zawężony, tylko do ofert, które znajdują się w danej podkategorii. W przypadku wyboru kategorii lub podkategorii z innej gałęzi drzewa kategorii poprzedni filtr zostaje nadpisany i wyświetlają sie tylko oferty z nowej gałęzi drzewa kategorii. Ponadto Użytkownik może zawężać wyświetlanie ofert tylko do tych, które spełniają określone cechy i kryteria (tzw. parametry oferty).

Oprócz przypisania ofert do drzewa kategorii oraz przypisania im parametrów, każda oferta ma także przypisane określone statusy w zależności np. od aktualnej dostępności, statusu sprzedaży, lub od trybu zawarcia umowy. W menu nawigacyjnym widoczne są następujące statusy ofert: dostępne (niedostępne), sprzedane (niesprzedane), kup teraz (bez kup teraz), negocjacja ceny (bez negocjacji ceny), aktywne aukcje (nieaktywne aukcje), sprzedaż prywatna (bez sprzedaży prywatnej), przeceny (bez przecen). Po kliknięciu w odpowiedni status uaktywnia się filtr związany z tym statusem i status ten zostaje oznaczony kolorem zielonym. W katalogu ofert wyświetlają sie wówczas tylko oferty, które spełniają zadane kryteria. Ponowne klikniecie w ten sam status, uaktywnia tzw. "przeciwny filtr" i wówczas status zostaje oznaczony kolorem czerwonym. "Przeciwne filtry" są odpowiednikiem statusów umieszczonych w nawiasach powyżej. Trzecie klikniecie w ten sam status dezaktywuje filtry. Filtry i "przeciwne filtry" przypisane do różnych statusów mogą się wzajemnie na siebie nakładać.

Domyślnie na początku katalogu ofert pozycjonowane są oferty wyróżnione oraz oferty dostępne. Użytkownik może jednak zmienić kolejność wyświetlania ofert w katalogu wedle własnych preferencji np. poprzez sortowanie alfabetyczne, albo sortowanie według ceny itp.

Wyszukiwarka. Każdy Użytkownik może przeszukać katalog ofert z wykorzystaniem pola wyszukiwania umieszczonego na pasku nawigacji. Można wpisać tam pojedyncze wyrazy oddzielone spacjami, a wtedy serwer spróbuje znaleźć przedmioty, w których tytule lub opisie występują jednocześnie wszystkie z wymienionych wyrazów. Można też skorzystać ze specjalnych znaków &, |, ! oraz ( ) do grupowania wyrażeń. Oto przykłady: olejny pejzaż płótno to uproszczona wersja wyrażenia olejny & pejzaż & płótno. Brakujące znaki & są wstawiane automatycznie. Wyrażenie to wyszuka przedmioty ze słowami olejny, pejzaż oraz płótno, z których każde musi wystąpić w opisie przedmiotu, chociaż np. zamiast słowa płótno może pojawić się np. na płótnie. Malewicz | Picasso | Degas wyświetli obrazy wszystkich podanych autorów (jeśli tylko będą dostępne). zegarki Rolex | obrazy olejne poda wyniki, w których opisie występują jednocześnie: zegarek i Rolex lub obraz i olejny (w dowolnej odmianie wyrazów). Podana fraza wyszukiwania jest uproszczoną postacią wyrażenia: (zegarek & Rolex) | (obraz & olejny). Natomiast olejny & !płótno wyszuka obrazy olejne, ale niewykonane na płótnie. Wykrzyknik przed słowem oznacza, że dane słowo nie ma się pojawić.

VIII. Kontakt ze Sprzedawcami

Clemens nie udziela żadnych informacji na temat ofert sprzedaży dostępnych w serwisie. W celu uzyskania informacji na temat określonej oferty, Użytkownik powinien użyć "formularza zapytania o przedmiot", który znajduje się w danej ofercie sprzedaży. Pytania zostaną wówczas przesłane do odpowiedniego Sprzedawcy. W kontaktach ze Sprzedawcami zabronione jest podawanie swoich danych kontaktowych jak np. nr telefonu, adresu e-mail, linków do stron www itp. Zabronione jest również zadawanie pytań Sprzedawcy odnośnie jego danych kontaktowych. Wysłane i otrzymane wiadomości znajdują się w zakładce Powiadomienia, są one również wysyłane na adres e-mail Użytkownika.

IX. Powiadomienia

Każdy Użytkownik, który chce być informowany drogą mailową o nowych, interesujących go ofertach, które właśnie pojawiły się w serwisie, a które spełniają określone kryteria (tzw. słowa kluczowe), może po zalogowaniu się na swoje konto wypełnić formularz w zakładce Powiadomienia. W sytuacji gdy w nowej ofercie opublikowanej w serwisie pojawią się wskazane słowa kluczowe we właściwych polach, wysyłane jest automatyczne powiadomienie (alert) na adres e-mail użytkownika. Z usługi powiadomienia można w każdej chwili łatwo zrezygnować poprzez wypisanie się z subskrypcji, za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach tej usługi lub poprzez zmianę ustawień na koncie Użytkownika. W zakładce Powiadomienia znajduje się również lista powiadomień systemowych. Powiadomienia systemowe są również automatycznie wysyłane na adres e-mail Użytkownika.