Sprzedaż ze stałą ceną

ilustracja negocjacji i sprzedaży ze stałą ceną

W ramach serwisu Clemens dostępna jest sprzedaż ze stałą ceną z opcją Kup Teraz oraz sprzedaż ze stałą ceną z opcją Kup Teraz i możliwością składania ofert cenowych i negocjowania cen.

Poniższy schemat ilustruje przebieg procesu negocjowania cen.

schemat negocjacji