Załącznik nr 3 do Regulaminu
Towary zakazane

Bezwzględnie zabronione jest oferowanie w Serwisie Clemens Towarów:

 1. które nie przynależą do kategorii Towarów oferowanych w ramach Clemens;
 2. którymi obrót, narusza obowiązujące przepisy prawa (m.in. prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej) oraz dobra osobiste osób trzecich;
 3. naruszających zasady uczciwej konkurencji lub dobre obyczaje kupieckie;
 4. pozyskanych w sposób bezprawny - w szczególności pochodzących z kradzieży przemytu itd.;
 5. zawierających treści pornograficzne;
 6. propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa a także nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość - z wyłączeniem Towarów o wartości artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej;
 7. przedmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Utraconych Dóbr Kultury oraz do elektronicznej bazy strat wojennych prowadzonej przez Wydział Restytucji Dóbr Kultury Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN;
 8. falsyfikatów dzieł sztuki, kopii dzieł sztuki lub naśladownictwa dzieł sztuki – z wyłączeniem kopii i naśladownictwa o wartości artystycznej, kolekcjonerskiej lub historycznej;
 9. przedmiotów, których rzekoma autentyczność została potwierdzona sfałszowanymi dokumentami;
 10. przedmiotów, których rzekoma autentyczność została potwierdzona certyfikatami lub ekspertyzami wystawionymi przez instytucje, podmioty lub ekspertów, którzy znani są w swoim środowisku z niekompetencji i nierzetelności;
 11. nielegalnych kopii produktów oraz nieoryginalnych produktów znanych marek i producentów (tzw. podróbek);
 12. przedmiotów imitujących dzieła sztuki, antyki, biżuterię antyczną albo innych obiektów sprawiających wrażenie pochodzenia z innej, wcześniejszej epoki lub z innego terenu, z innego środowiska itp., chyba, że zostało to wyraźnie wskazane w opisie Oferty;
 13. przedmiotów imitujących/naśladujących projekty, wzornictwo i design prac znanych projektantów i architektów, chyba że zostało to wyraźnie wskazane w opisie Oferty;
 14. metali szlachetnych z zafałszowanymi cechami probierczymi i sygnaturami, chyba, że zostało to wyraźnie wskazane w opisie Oferty;
 15. porcelany oznaczonej fałszywymi sygnaturami, chyba, że zostało to wyraźnie wskazane w opisie Oferty;
 16. syntetycznych kamieni szlachetnych i biżuterii zawierającej syntetyczne kamienie szlachetne - chyba, że zostało to wyraźnie wskazane w opisie Oferty;
 17. broni i amunicji w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, z wyłączeniem broni rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną), wytworzonej przed rokiem 1885 lub jej replik. Wymagane elementy opisu: Oświadczenie, że broń rozdzielnego ładowania lub jej istotne części, została wytworzona przed rokiem 1885 lub jest jej repliką;
 18. amunicji (np. pociski, miny, granaty) lub jej istotne części, z wyłączeniem amunicji pozbawionej cech bojowych. Wymagane elementy opisu: Oświadczenie, że amunicja jest pozbawiona cech bojowych;
 19. fałszywych znaków pieniężnych pozostających w obiegu (falsyfikaty/naśladownictwa polskich i zagranicznych znaków pieniężnych).

 

Przejdź do Regulaminu