Projekty unijne

Clemens Adam Mazgaj realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich:


„Realizacja prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacyjnych algorytmów uczenia maszynowego (machine learning) dostosowanych do specyfiki internetowej platformy handlowej Clemens.pl”

 

1. Cele projektu

Przedmiotem projektu jest z przeprowadzenie prac badawczych z zakresu uczenia maszynowego, mające na celu opracowanie nowych metod i narzędzi pozwalających na analizę i rozpoznawania obrazów w formularzu dodania nowego przedmiotu oraz opracowanie algorytmów zaawansowanych rekomendacji produktowych.

2. Planowane efekty

Głównym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu na bazie innowacyjnych algorytmów uczenia maszynowego (machine learning), których zasadniczym celem będzie zaspokojenie specyficznych potrzeb klientów platformy, zwiększenie konwersji, maksymalizacja przychodów, optymalizacja i zautomatyzowanie procesu dodawania nowych ofert do serwisu.

Realizacja projektu wpisze się w zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek, przełoży na wzrost konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa oraz wydatnie zwiększy potencjał badawczy Firmy.

3. Wartość projektu:     1 075 418,75 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich:     765 250,00 PLN