Załącznik nr 4 do Regulaminu
Tabela opłat i prowizji

UsługaWysokość opłaty lub prowizji
Rejestracja i utrzymanie Konta Użytkownika (Konta Kupujacego) Bezpłatnie
Rejestracja i utrzymanie Konta Sprzedawcy Bezpłatnie
Dodanie nowej Oferty do Serwisu Bezpłatnie
Wsparcie techniczne i pomoc w obsłudze Serwisu, udzielona Użytkownikowi przez pracownika Clemens Bezpłatnie
Prowizja od Transakcji sprzedaży Prowizja w wysokości 4% (słownie: cztery procent) liczona od Ceny Przedmiotu na jaką opiewa Transakcja sprzedaży
Abonament dostępowy do Ofert Sprzedaży Prywatnej na okres sześciu miesięcy 199 zł brutto
Abonament dostępowy do Ofert Sprzedaży Prywatnej na okres jednego roku 299 zł brutto
Abonament dostępowy do Ofert Sprzedaży Prywatnej na okres dwóch lat 499 zł brutto
Wyróżnienie Oferty w Serwisie na okres 7 dni 19 zł brutto
Wyróżnienie Oferty w Serwisie na okres 30 dni 39 zł brutto
Promowania Oferty na stronie głównej Serwisu na okres 7 dni 39 zł brutto
Promowania Oferty na stronie głównej Serwisu na okres 30 dni 59 zł brutto

 

Przejdź do Regulaminu